Friday, June 19, 2015

[SJKCTRIBS] #6 补习班时间表更正 Pembetulan Jadual Waktu Kelas Tambahan

<SJKCTRIBS> #6

各位家长,以下为补习班时间表更正版。所作出的更正只牵涉第六学年。第六学年星期五上半段补习班时间实为12:00-13:30。请参阅附录。所造成的不便,敬请各位多多原谅,大大包涵。谢谢。

Ibu bapa / penjaga yang dihormati,
Berikut merupakan jadual waktu kelas tambahan versi pembetulan. Pembetulan ini hanya melibatkan murid-murid Tahun 6. Waktu kelas tambahan sesi pertama Tahun 6 pada hari Jumaat yang betul ialah 12:00-13:30. Sila rujuk lampiran di bawah. Pihak sekolah menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf atas kesulitan yang berlaku. Terima kasih.

*感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

*Thank you for NOT sending other messages at all times.*