Friday, June 19, 2015

[SJKCTRIBS] #6 补习班时间表更正 Pembetulan Jadual Waktu Kelas Tambahan

<SJKCTRIBS> #6

各位家长,以下为补习班时间表更正版。所作出的更正只牵涉第六学年。第六学年星期五上半段补习班时间实为12:00-13:30。请参阅附录。所造成的不便,敬请各位多多原谅,大大包涵。谢谢。

Ibu bapa / penjaga yang dihormati,
Berikut merupakan jadual waktu kelas tambahan versi pembetulan. Pembetulan ini hanya melibatkan murid-murid Tahun 6. Waktu kelas tambahan sesi pertama Tahun 6 pada hari Jumaat yang betul ialah 12:00-13:30. Sila rujuk lampiran di bawah. Pihak sekolah menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf atas kesulitan yang berlaku. Terima kasih.

*感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

*Thank you for NOT sending other messages at all times.*

Sunday, June 7, 2015

[SJKCTRIBS] #5 新课程表 Jadual Waktu Sekolah Baharu

<SJKCTRIBS> #5

各位家长,以下为2015年6月15日起正式启用的新课程表。请参阅以下附件。谢谢。

Ibu bapa / penjaga yang dihormati,
Berikut merupakan jadual waktu sekolah baharu yang akan diguna pakai mulai 15 Jun 2015. Sila rujuk lampiran di bawah. Terima kasih.

 *感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

*Thank you for NOT sending other messages at all times.*

[SJKCTRIBS] #4 校内活动相片和影片 Gambar dan Video Aktiviti Sekolah

<SJKCTRIBS> #4

各位敬爱的家长,校内活动相片和影片已更新至五月份。欢迎大家到学校官方面子书浏览: www.facebook.com/sjkctanahrata
感谢您的支持与关注。

Ibu bapa / penjaga yang dihormati,
Gambar dan video aktiviti sekolah sehingga bulan Mei telah pun siap dikemaskini dan boleh dicapai melalui laman Facebook rasmi sekolah di www.facebook.com/sjkctanahrata
Terima kasih atas keprihatinan tuan/puan terhadap sekolah.

*感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

*Thank you for NOT sending other messages at all times.*

[SJKCTRIBS] #3 课程表修正 Perubahan Jadual Waktu Sekolah

<SJKCTRIBS> #3

请参阅以下附件。
Sila rujuk lampiran di bawah.
Please refer to the attachment below.*感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

*Thank you for NOT sending other messages at all times.*

[SJKCTRIBS] #2 启用Telegram应用程序 Penggunaan Aplikasi Telegram

<SJKCTRIBS> #2

请参阅以下附件。
Sila rujuk lampiran di bawah.
Please refer to the attachment below.
*感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

*Thank you for NOT sending other messages at all times.*

[SJKCTRIBS] #1 欢迎加入 Kata Aluan

<SJKCTRIBS> #1

欢迎加入金马仑丹那拉打华文学校信息广播系统。
欲退出系统者请回应 “退出”。
*感谢您任何时候都 不 发送其它信息。*

Selamat menggunakan Sistem Siaran Maklumat SJK(C) Tanah Rata.
Untuk meninggalkan sistem, sila taip "KELUAR" dan hantar ke sistem ini.
*Terima kasih kerana TIDAK menghantar mesej lain pada setiap masa.*

Welcome to SJK(C) Tanah Rata Information Broadcast System.
To leave the system, please type "OUT" and send to this system.
*Thank you for NOT sending other messages at all times.*

学校组织架构图 Carta Organisasi Sekolah


校园平面图 Pelan Sekolah